Aukioloajat ma-pe 8-16 ja/tai sopimuksen mukaan
Kivalterintie 21A, 00620 Helsinki
050 374 1037

Klassista hierontaa

Lue lisää

Klassinen hieronta

Klas­si­nen hie­ron­ta on hoi­to­ta­pah­tu­ma, jos­sa käsin suo­ri­te­tuil­la, liik­ku­vil­la eri­lai­sil­la otteil­la käsi­tel­lään peh­myt­ku­dok­sia lihas­ki­reyk­sien ja lihas­jän­ni­tys­ten lau­kai­se­mi­sek­si. Klas­si­nen hie­ron­ta vai­kut­taa kehoon koko­nais­val­tai­ses­ti, edis­tää fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä ja vai­kut­taa psyyk­ki­seen ja sosi­aa­li­seen toi­min­ta­ky­kyyn myön­tei­ses­ti.