050 374 1037
Tii­be­ti­läi­nen äänimaljahoito 
on syvä­ren­tou­tus­me­ne­tel­mä, jos­sa mal­jo­jen har­mo­ni­set äänet ja väräh­te­ly aut­ta­vat kehoa ja mieltä 
koh­ti omaa luon­tais­ta väräh­te­ly­taa­juut­ta ja tasapainoa.
Hoi­to teh­dään hoi­to­pöy­däl­lä, jos­sa lepäät vaat­teet pääl­lä läm­pöi­sen vil­tin alla. 
Mal­jo­ja soi­te­taan kehon ulko­puo­lel­la ja kehon päällä.
Hoi­don alus­sa käy­dään lyhyt kes­kus­te­lu, jos­sa ker­ron kuin­ka hoi­to ete­nee sekä sii­tä onko sinul­la jotain eri­tyis­tä mie­les­sä, mihin hoi­toa kaipaat.
Itse hoi­to kes­tää 60min, mut­ta kaik­ki­nen­sa aikaa on hyvä vara­ta 90min.
Hoi­don hin­ta on 59 eur. 

Varaa oma hoi­toai­ka­si Joan­nal­ta säh­kö­pos­til­la: joannalukkala@gmail.com tai puhe­lin­nu­me­ros­ta: 050 572 7657