050 374 1037

Hie­ron­ta­tuo­lia voi­daan käyt­tää sil­loin kun et voi maa­ta vat­sal­la­si, esim. ras­kau­den aika­na tai jos päin­ma­kuul­la ole­mi­nen jos­tain syys­tä tun­tuu epä­mu­ka­val­ta. Hie­ron­ta­tuo­lil­la olet istu­vas­sa asen­noss­sa ja nis­ka­har­tia­seu­dun käsit­te­ly on tehokasta.

Jos haluat käyt­tää hie­ron­ta­tuo­lia ker­ro se ajan varauk­sen yhteydessä!