050 374 1037

Homeo­pa­tial­la voi­daan hoi­taa lapsen:

- aller­gi­aa

- iho ongelmia

- syö­mi­seen liit­ty­viä häiriöitä

- uni­häi­riöi­tä

- pie­niä akuut­tia vaivoja

- tuleh­dus­kier­tei­tä

- fyy­si­siä loukkaantumisia

- kas­vuun ja kehi­tyk­seen liit­ty­viä vai­vo­ja ja ongelmia

- kes­kit­ty­mis­häi­riöi­tä

- pel­ko­ja ja ahdistuksia

Lue lisää tääl­tä: Homeo­pa­tia­blo­gi (homeopatiainfo.fi)