050 374 1037

Homeo­pa­tial­la voi­daan hoi­taa miehen:

- stres­siä

- masen­nus­ta

- pel­ko­ja ja ahdistuksia

- hor­mo­naa­li­sia vaivoja

- vat­sa- ja suolistovaivoja

- aller­gi­aa

- iho ongelmia

- uni­vai­keuk­sia

- tuleh­dus­kier­tei­tä

- fyy­si­siä loukkaantumisia

Lue lisää tääl­tä: Homeo­pa­tia­blo­gi (homeopatiainfo.fi)