Aukioloajat ma-pe 8-16 ja/tai sopimuksen mukaan
Kivalterintie 21A, 00620 Helsinki
050 374 1037

Klassinen hieronta

Klas­si­nen hie­ron­ta on hoi­to­ta­pah­tu­ma, jos­sa käsin suo­ri­te­tuil­la, liik­ku­vil­la eri­lai­sil­la otteil­la käsi­tel­lään peh­myt­ku­dok­sia lihas­ki­reyk­sien ja lihas­jän­ni­tys­ten lau­kai­se­mi­sek­si. Klas­si­nen hie­ron­ta vai­kut­taa kehoon koko­nais­val­tai­ses­ti, edis­tää fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä ja vai­kut­taa psyyk­ki­seen ja sosi­aa­li­seen toi­min­ta­ky­kyyn myön­tei­ses­ti.

Klassisen hieronnan hyödyt

 • Lievittää/ pois­taa kipu­ja ja sär­ky­jä.
 • Vähentää/ pois­taa lihas­ten kireyt­tä, lisää elas­ti­suut­ta lihak­siin, jol­loin lii­ke­laa­juus kas­vaa.
 • Edis­tää vam­mo­jen paran­tu­mis­ta, peh­men­tää arpi­ku­dos­ta, nopeut­taa kun­tou­tus­ta ja ennal­taeh­käi­see rasi­tus­vam­mo­jen syn­ty­mis­tä.
 • Vil­kas­tut­taa veren­kier­toa ja aineen­vaih­dun­taa.
 • Ren­tout­taa kehoa ja miel­tä.
 • Nopeut­taa palau­tu­mis­ta rasi­tuk­sen jäl­keen.

Milloin hieronta ei sovi

 • Kun hie­rot­ta­van toi­min­ta­ky­ky huo­non­tuu hie­ron­nas­ta
 • Kos­ke­tuk­sen kaut­ta välit­ty­vät ihon sai­rau­det (bak­tee­ri- ja sie­ni­sai­rau­det) tai muut hie­ron­nas­ta pahe­ne­vat ihon sai­rau­det
 • Ihon tuleh­dus­ti­lat, infek­tiot
 • Kuu­me
 • Anti­bioot­ti­kuu­ri
 • Hemo­fi­lia (veren­vuo­to­sai­raus)
 • Hoi­ta­ma­ton syö­pä tai tut­ki­mat­to­mat kas­vai­met
 • Kra­pu­lai­se­na tai päih­tei­den alai­se­na