050 374 1037

Mikäli sinulla on jokin seuraavista vaivoista tai sairauksista, en voi hoitaa sinua klassisella hieronnalla. Kysy lisää, niin voimme miettiä muita hoitomuotoja!

- infek­tio

- tuo­re vamma

- usei­ta suo­ni­koh­ju­ja, las­ki­moi­den vajaa­toi­min­taa, pin­nal­li­nen las­ki­mo­tu­leh­dus tai syvä laskimotukos

- sai­raus, jois­sa hie­ron­ta ei ole sal­lit­tua (tar­kis­ta lääkäriltäsi)

- hemo­fi­lia

- olet ollut leik­kauk­ses­sa, jos­sa her­mo­ja on kat­kais­tu ja sinul­la tunnottomuutta

- sai­raus, jois­sa her­mos­ton toi­min­ta on hei­ken­ty­nyt (esim. MSALS).

- iho-ongel­ma, jos­sa iho ärsyyn­tyy kos­teu­des­ta tai kuumuudesta