050 374 1037

Vyöhyketerapiaa erityisherkälle

 

Olen työs­sä­ni vuo­sien var­rel­la huo­man­nut, että vyö­hy­ke­te­ra­pia on usein todel­la hyvä hoi­to­muo­to eri­tyis­her­käl­le, jol­le klas­si­nen hie­ron­ta ei vält­tä­mät­tä sovi. Vyö­hy­ke­te­ra­pia rau­hoit­taa her­käs­ti kuor­mit­tu­vaa her­mos­toa. Useim­mi­ten eri­tyis­her­kät koke­vat hoi­don hyö­ty­jä heti ensim­mäi­ses­tä hoi­to­ker­ras­ta alkaen.