050 374 1037

Vyöhyketerapiaa raskaana olevalle

Lop­pu­ras­kau­den aika­na vyö­hy­ke­te­ra­pia on lem­peä ja tur­val­li­nen hoi­to­muo­to. Se aut­taa kehoa sopeu­tu­maan muu­tok­seen ja val­mis­taa syn­ny­tyk­seen. Olen toi­mi­nut vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti­na 18 vuot­ta ja olen tänä aika­na saa­nut aut­taa usei­ta ras­kaa­na ole­via nai­sia. Kol­men lap­sen äiti­nä olen saa­nut myös oma­koh­tais­ta ja erit­täin posi­tii­vis­ta koke­mus­ta ras­kaa­na ole­mi­ses­ta, syn­nyt­tä­mi­ses­tä sekä syn­ny­tyk­ses­tä toi­pu­mi­ses­ta. Vyö­hy­ke­te­ra­pial­la voi aut­taa eli­mis­töä kai­kis­sa näis­sä vaiheissa.