050 374 1037

Vyöhyketerapiaa vauvalle

 

 Vau­van itkui­suu­den taus­tal­la voi olla koliik­kia tai mui­ta syi­tä joi­ta voim­me hel­pot­taa vyö­hy­ke­te­ra­pian kei­noin. Hoi­don aluk­si kyse­len van­hem­mil­ta taus­ta­tie­to­ja voi­dak­se­ni suun­ni­tel­la hoi­don mah­dol­li­sim­man hyvin. Useim­mi­ten hoi­to on yhdis­tel­mä vau­va­hie­ron­taa ja vyö­hy­ke­te­ra­pi­aa.  Useim­mi­ten vau­vat rea­goi­vat hoi­toon ren­tou­tu­mal­la ja naut­ti­mal­la sil­min­näh­den. Unen laa­tu para­nee useim­mi­ten välit­tö­mäs­ti. Opas­tan van­hem­mil­le hie­ron­nan jota he voi­vat teh­dä koto­na. Jokai­nen vau­va hyö­tyy hoi­dos­ta, sil­lä sen lisäk­si, että se pois­taa jän­ni­tyk­siä ja hel­pot­taa oloa se myös edis­tää oman kehon hah­mot­ta­mis­ta ja tukee moto­ris­ta kehitystä. 

Olen val­mis­tu­nut vyö­hy­ke­te­ra­peu­tik­si vuon­na 2002. Vas­taa­no­tol­la­ni olen saa­nut aut­taa lukui­sia vau­vo­ja. Lisäk­si yksi­tyi­se­lä­mäs­sä­ni 3 lap­sen äiti­nä ja 5 lap­sen kum­mi­tä­ti­nä olen saa­nut arvo­kas­ta koke­mus­ta vau­vo­jen vyöhyketerapiasta. 

Suo­ma­lai­nen uusi tut­ki­mus vah­vis­taa vyö­hy­ke­te­ra­pian hyö­dyt vau­val­le. Tut­ki­mus on jul­kais­tu KaksPlus leh­des­sä 18.10.2019.