Aukioloajat ma-pe 8-16 ja/tai sopimuksen mukaan
Kivalterintie 21A, 00620 Helsinki
040 968 6245

Yhteystiedot

Varaa aika hierontaan!

Soi­ta nume­roon 040 968 6245

Uusi vuo­si 2020 tuo uusia tuu­lia myös Oge­li­aan! Hel­mi­kuus­ta alkaen Vale­ria on pai­kal­la maa­nan­tai­sin ja Annas­tii­na mui­na päi­vi­nä.

Ter­ve­tu­loa!

Valeria Lissitsa

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja

Ajan­va­raus puhe­li­mit­se: 040 968 6245

(Asiak­kai­ta aja­tel­len en vas­taa puhe­li­meen hoi­don aika­na, soi­tan takai­sin mah­dol­li­sim­man pian kui­ten­kin kah­den tun­nin sisäl­lä. Vaih­toeh­toi­ses­ti voit­te lähet­tää hoi­don aikatoiveen/toiveet teks­ti­vies­ti­nä, vas­taan kah­den tun­nin sisäl­lä teks­ti­vies­tit­se tai soit­ta­mal­la takai­sin.)

Aukio­loa­jat ma-pe 8-16 ja/tai sopi­muk­sen mukaan
Käyn­tio­soi­te: Kival­te­rin­tie 21A, 00620 Hel­sin­ki

info@ogelia.fi
www.ogelia.fi

Annastiina Honkanen

Kou­lu­tet­tu hie­ro­ja, vyö­hy­ke­te­ra­peut­ti, homeo­paat­ti

Tors­tai­sin pai­kal­la

Puh. 050 374 1037
www.andira.fi/

Lähetä meille viestiä!