050 374 1037

  🇫🇮

Pal­ve­lem­me Hel­sin­gin Oulunkylässä,

osoit­tees­sa: Kival­te­rin­tie 21 A 

Sisään­käyn­ti on talon pää­dys­sä ole­vas­ta omas­ta ovesta. 

Ota yhteyt­tä vies­til­lä, emme aina ehdi vas­taa­maan puheluun. 

 

Ajan­va­rauk­seen

 

🇬🇧

We ser­ve you at Hel­sin­ki, Oulunkylä.

Street address is: Kival­te­rin­tie 21 A

You find our door at the end side of the building.

Plea­se con­tact first by mes­sa­ge since we are not always able to answer pho­ne calls.

 

 Book now